2021
RUD 2021-1 | RUD 2021-2

Návrat k citu a rozumu

Ferdinand Chrenka

Návrat k citu a rozumuDizajn sprevádza ľudstvo od „Adama“ – v predmetoch i skutkoch. Nedá sa odtrhnúť od človeka, napĺňa jeho predstavy a túžby, dáva podobu spôsobu života. S obdivom hľadíme na dedičstvo predkov, na mĺkve svedectvá ukryté v nádobách, nástrojoch, šperkoch. Historická stopa vo forme dizajnérskeho odkazu hovorí o logickej väzbe s úrovňou poznania. Na začiatku je prirodzenosť vývoja, tvorivosť, zručnosť. Človek spätý s prírodou, obklopený prírodnými materiálmi tvoril predmety, aby sa mu ľahšie žilo. Dosiahnutú kvalitu posúval stále ďalej. Žezlo podávané otcom synovi, dedenie dlát a hoblíkov. Tak vznikal majetok skúseností. Svet farieb, materiálov, technológií zhmotnený v architektúre, odevoch, nástrojoch... Jedinec, ktorý zdedí osobný majetok, sa vie okamžite rozhodnúť, ako výhodne investovať. Vedomie jedinca vo vzťahu k spoločnému kultúrnemu dedičstvu je však zvláštne. Mnohí ani nevedia, že im patrí, a netušia, akú má cenu.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2021: