2021
RUD 2021-1 | RUD 2021-2

Spoznajte Rok slovenského dizajnu!

Silvia Kružliaková

Spoznajte Rok slovenského dizajnu!Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ohlásilo v roku 2021 na podnet Slovenského centra dizajnu Rok slovenského dizajnu, do ktorého sa zapojí aj ÚĽUV. Výrazným podnetom k myšlienke vzniku Roku slovenského dizajnu bola dizajnérka a prorektorka VŠVU Sylvia Jokelová. Táto myšlienka sa opiera o výročia: 30. výročie založenia Slovenského centra dizajnu v Bratislave, 90 rokov od kolaudácie prvej budovy Školy umeleckých remesiel na Vazovovej ulici v Bratislave a tiež okrúhle výročia osobností, ktoré významne ovplyvňovali a usmerňovali vývin slovenského dizajnu. Táto aktivita je príležitosťou pre prepojenie inštitúcií, osobností a aktérov pôsobiacich v oblasti dizajnu a zároveň na realizáciu rôznych aktivít a projektov. Cieľom Roku slovenského dizajnu je predstaviť slovenský dizajn ako hodnotnú a atraktívnu súčasť našej kultúry a identity.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2021:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2021 > RUD 01/2021 > Spoznajte Rok slovenského dizajnu!