2021
RUD 2021-1 | RUD 2021-2

S múdrosťou predkov

Tomáš Mikolaj

S múdrosťou predkovPri téme tradície v dreve sa človeku zorientovanému v problematike automaticky vynorí osobnosť akademického sochára Mariána Hubu. Tvorcu, pedagóga, ochranára, krajinára, ktorý spôsobom svojho života súčasníkom v tichosti pripomína hĺbku našej minulosti.
Uchopiť tohto človeka cez jeho vlastné slová o sebe samom je náročné. Jeho skromnosť a pokora, podstatou zosobňujúce postoj nie takých dávnych generácií našich predkov, maskujú šírku názorov i hĺbku angažovanosti za veci, ktoré považuje v súlade so svojou výchovou a s prežitými udalosťami za mravné a etické.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2021: