2021
RUD 2021-1 | RUD 2021-2

Motív srdca v rezbárstve

Oľga Danglová

Motív srdca v rezbárstveV tradičnom prostredí a ľudovej kreativite sa vo vnímaní srdca, v jeho symbolike, vo vizuálnom stvárnení a v začlenení do ornamentálnej kompozície adaptovalo mnoho z toho, čo bolo predtým známe vo všeobecnom kultúrnohistorickom kontexte. Mohli to byť sekulárne väzby na bežný život, v iných prípadoch náboženské súvislosti. Pokiaľ srdce nebolo iba jedným z prvkov ornamentálnej hry, jeho prítomnosť na určitom predmete bola miestnym ľuďom zrejmá. Každý poznal a chápal účel i súvislosti. Autorka v článku približuje, ako bol motív srdca reflektovaný v tradičnej roľnícko-pastierskej kultúre na Slovensku, konkrétne v ľudovom rezbárstve. Všíma si drevené formy v tvare srdca, drevené nádoby s týmto motívom, srdce na daroch lásky či srdce ako vyrezanú prázdnu plochu.

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2021: