2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Simona Janišová: Remeslo žije v procese

Silvia Seneši Lutherová

Simona Janišová: Remeslo žije v proceseKeramikárka a dizajnérka Simona Janišová sa vo svojej tvorbe pohybuje voľne bez toho, že by sa nechala obmedzovať limitmi keramikárskeho remesla, či už filozofickými alebo fyzickými. Svoj autorský program rozvíja viacerými smermi: od úžitkovej keramiky k voľnej tvorbe, od dizajnu k solitérnemu objektu, od kresby ku keramickému reliéfu. Čerpá z histórie keramickej tvorby, ale presadzuje si autonómnosť, pohráva sa s funkciami a významami predmetov, parafrázuje kultúrne aj výtvarné archetypy, hľadá novotvary. Jej diela získali viacero ocenení a nechýbajú na žiadnej významnej prehliadke slovenského dizajnu či remesla. Kľúčovým aspektom jej keramickej tvorby je proces, akýsi hybný element, ktorý autorka sama označuje ako „niečo medzi exaktným plánovaním a hrou“.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 03/2020 > Simona Janišová: Remeslo žije v procese