2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Ručná práca je nezaplatiteľná

Martin Mešša

Ručná práca je nezaplatiteľnáSnaha o zjednodušenie alebo uľahčenie práce vedie ľudstvo k stále lepším a dokonalejším nástrojom i strojom, až po automatizovanú výrobu na celých linkách s minimálnym zásahom človeka a je to prirodzený proces. Pokroku sa nedá vyhnúť, dá sa zámerne ignorovať – alebo úmyselne a cieľavedome dodržiavať klasický postup. Aj práca s drevom, či je to už rezba motorovou pílou, elektrickým dlátom, ručné tokárenie na sústruhu s elektrickým pohonom sú ručnou prácou. Pretože nástroj vedie ruka človeka, ktorá dáva drevu podobu a tvaruje ho podľa zámeru človeka. Nástroje sami nevyrobia nič, dokonca mnohé bez elektriny či kompresora sa nedajú použiť ani ako ručný nástroj. Vždy tu ostáva potrebný súbor vedomostí a určitá prax, aby človek mal tie isté vedomosti o dreve, ako keď to robí ručnými nástrojmi. Preto je lepšie naučiť sa najprv pracovať s ručnými nástrojmi a neskôr si pomôcť nástrojmi na elektrický či iný pohon. Druhou „vecou“ je samotný vzhľad výrobku.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 03/2020 > Ručná práca je nezaplatiteľná