2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Remeslo a dizajn. Dve oblasti tvoriace celok

Veronika Kotradyová, Martin Mjartan

Remeslo a dizajn. Dve oblasti tvoriace celokSúčasná situácia tradičnej ľudovej výroby a remesiel je neistá z viacerých dôvodov. Jedným z nich je konkurencieschopnosť výrobkov na denné používanie, kde často rozhoduje cena, odhliadnuc od kvality a životnosti, čo je obrazom konzumne zameranej spoločnosti. Masovo vyrábané objekty sú lacné a dostupné. Keď sa pokazia, netreba ich opravovať, stačí kúpiť nové. Ďalším z dôvodov je absencia mladej generácie, ktorá by pokračovala v profesionálnej remeselnej tvorbe. Mladí často nevidia perspektívu v remesle ako v obžive. Nadobudnutie zručností trvá roky a odbyt výrobkov je otázny. Mnohé remeslá a ich výrobky stratili svoju funkciu a opodstatnenie v súčasnom živote komunity, no bola by škoda, keby ostali len atrakciou pre turistov.
Je preto na mieste sa zamyslieť nad možnosťami transformácie, interpretácie remesla v modernom dizajne 21. storočia, v ktorom majú svoje miesto aj moderné technológie, aj konceptuálna tvorba. Tento prístup potrebuje svoje miesto obhájiť i pri zachovávaní tradičnej ľudovej kultúry.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 03/2020 > Remeslo a dizajn. Dve oblasti tvoriace celok