2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Posolstvo pyrografickej dosky

Ján Kralovič

Posolstvo pyrografickej doskyUmelecká dvojica Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková nie sú na slovenskej umeleckej scéne neznámym pojmom. Pracujú technikou pyrografie, teda technikou vypaľovania predkreslených línií spájkovačkou do drevenej dosky. Využívajú odkaz na „kutilské“ postupy a tvorbu dekoračných predmetov. Výtvarná tvorba prekrývajúca sa s DIY technikami (z angl. urob si sám) je na jednej strane poctou amatérskej tvorbe, na druhej ideovo korešponduje s „montérskym“ spôsobom, ktorý je v rámci kombinácie rôznych foriem obraznosti využívaný aj v skladaní vizuálnych scén v autorských obrazoch. Formálna stránka diela a ich významová rovina sa adekvátne dopĺňajú.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 03/2020 > Posolstvo pyrografickej dosky