2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Pocta jedinečnosti

Tomáš Mikolaj

Pocta jedinečnostiMajstri nového milénia, nový knižný titul z dielne Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), vzdáva v jubilejnom roku inštitúcie hold majstrom výrobcom naprieč generáciami. Obsahuje príbehy 55 výrobcov ocenených v rokoch 2011 – 2019 titulom majstra ľudovej umeleckej výroby. Každý z majstrov je – tak ako ich predchodcovia – osobnosťou s originálnym prístupom, ktorý robí ich tvorbu jedinečnou. Väčšina príbehov v knihe Majstri nového milénia vznikla pri osobných rozhovoroch s výrobcami počas piatich rokov. Iné, napríklad s tými, ktorí už nie sú medzi nami, vychádzali z textov uchovaných v časopise Remeslo, umenie, dizajn. Publikáciu si môžete prečítať online na www.uluv.sk.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2020: