2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Minuloročná publikácia mimoriadne úspešná

redakcia

Minuloročná publikácia mimoriadne úspešnáO tom, že vydavateľské počiny ÚĽUV-u sú mimoriadne kvalitné, niet pochýb. Najvýznamnejšiu edíciu predstavuje Tradícia dnes. V celej šírke a maximálnej hĺbke zachytáva remeslá, ktoré prešli rozsiahlym výskumom skúsených bádateľov, boli korektne interpretované a odborne posúdené. Stávajú sa tak spoľahlivým a cenným zdrojom dovtedy neobjavených alebo už zabudnutých informácií, a tým aj cennou inšpiráciou pre mnohých súčasných tvorcov. Diela z tejto edície sú spravidla doplnené bohatým obrazovým materiálom, ktorý poskytuje čitateľovi dokonalú predstavu o konkrétnej remeselnej produkcii minulosti i súčasnosti. Tak je to aj v diele Oľgy Danglovej: Ornament a predmet. Práve toto knižné dielo nedávno ocenila odborná porota Literárneho fondu prémiou za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 v kategórii Spoločenské a humanitné vedy. Popri tomto prestížnom ocenení bola publikácia nominovaná aj na výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019, v ktorej sa dostala do užšieho výberu v náročnej kategórii Publikácia. Dupľovaný úspech našej autorky, ku ktorému jej spolu s našimi čitateľmi srdečne blahoželáme, zároveň považujeme za ocenenie systematických vydavateľských aktivít ÚĽUV-u.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 03/2020 > Minuloročná publikácia mimoriadne úspešná