2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Výstava Majstri hudobných nástrojov

Libuša Jaďuďová

Výstava Majstri hudobných nástrojovVýstava Majstri hudobných nástrojov predstavuje širokej verejnosti ľudovú hudobnú kultúru Slovenska – jej minulosť aj súčasnosť, a to prostredníctvom ikonografického materiálu, zbierkových predmetov, nástrojov vyrobených súčasnými výrobcami a filmových ukážok rôznych druhov výrob hudobných nástrojov. Výstava je tematicky členená na štyri celky, ktoré predstavujú hudobné nástroje v rozdelení podľa zvuku. Zbierkové predmety zo Slovenského národného múzea – Hudobného múzea (SNM – Hudobné múzeum) a Múzea ľudovej umeleckej výroby (MĽUV) dopĺňajú výrobky súčasných výrobcov, z ktorých väčšina spolupracuje s Ústredím ľudovej umeleckej výroby.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 02/2020 > Výstava Majstri hudobných nástrojov