2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Vizuálna tvár folklórnej tradície a jej premeny

Oľga Danglová

Vizuálna tvár folklórnej tradície a jej premenyVizuálne prejavy folklórnej tradície sa ani po ich postupnom zániku v pôvodnom autentickom roľnícko-pastierskom prostredí z kultúrnej scény nevytratili. Premieňali sa, variovali v čase, v danom historickom a sociálnom kontexte reflektovali a podporovali vždy iné kultúrne a estetické názory i kritériá. Podobne sa vo verejnom a mienkotvornom priestore menil aj vzťah k folklórnej tradícii. Pohyboval sa po vlnovkovej krivke od jej obdivu a uctievania až po jej podceňovanie a odmietanie.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 02/2020 > Vizuálna tvár folklórnej tradície a jej premeny