2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

V hlavnej úlohe hudobné nástroje

Libuša Jaďuďová

V hlavnej úlohe hudobné nástrojeMúzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave (MĽUV) spravuje tri fondy – zbierkový, dokumentačný a pracovný. Všetky fondy obsahujú predmety a dokumenty, ktoré súvisia s výrobou hudobných nástrojov na Slovensku. V zbierkovom fonde MĽUV-u sa nachádza takmer 140 rôznych hudobných nástrojov, ktoré sú vyrobené z viacerých materiálov – z kovu, dreva, rohoviny a  kože. Najväčšiu časť zbierky predstavujú zvonce z plechu a mosadze, zhotovené kovaním či liatím. Práve fujara pochádzajúca z okolia Banskej Bystrice, označená najstarším vročením (rok 1881) priamo na predmete, sa zo všetkých múzeí a galérií na Slovensku nachádza práve v zbierkovom fonde MĽUV-u.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 02/2020 > V hlavnej úlohe hudobné nástroje