2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

ÚĽUV a jeho súčasná tvár

Martina Bizovská

ÚĽUV a jeho súčasná tvárCelospoločenské zmeny, ktoré na Slovensku nastali po roku 1989, sa dotkli jednotlivcov aj inštitúcií. Aj Ústredie ľudovej umeleckej výroby prešlo zložitou cestou, ktorá smerovala najmä k otvoreniu sa verejnosti. Inštitúcia naďalej podporovala starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu a snažila sa posúvať tvorbu výrobcov vďaka skúseným výtvarníkom. Po roku 1989 sa však činnosť ÚĽUV-u začala sústreďovať aj na sprostredkovanie poznatkov, ktoré sa vďaka činnosti odborných zamestnancov za dlhé roky existencie podarilo zhromaždiť, cez rozsiahlu informačnú, vzdelávaciu, výstavnú, publikačnú i propagačnú činnosť určenú širšej verejnosti. Prostredníctvom najvýznamnejších udalostí, dátumov a míľnikov posledných tridsiatich rokov sa pozrieme na súčasnú tvár ÚĽUV-u.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 02/2020 > ÚĽUV a jeho súčasná tvár