2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Oceňovanie výrobcov majstrovským titulom

Helena Haberernová

Oceňovanie výrobcov majstrovským titulomÚstredie ľudovej umeleckej výroby sa od počiatku snažilo o podporu ľudovej umeleckej výroby a výrobcov, preto v roku 1959 zriadil Kvalifikačnú komisiu, ktorá posudzovala odbornú spôsobilosť ľudových výrobcov na základe stanovených podmienok.
V súčasnosti platí Štatút ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby vydaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v roku 2014. O udelení ocenenia rozhoduje sedemčlenná Komisia pre udeľovanie ocenení majster ľudovej umeleckej výroby na základe návrhov odborných zamestnancov ÚĽUV-u.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 02/2020 > Oceňovanie výrobcov majstrovským titulom