2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Nazývajme veci pravým menom

Martin Mešša

Nazývajme veci pravým menomĽudová kultúra získava v poslednom čase čoraz väčšiu pozornosť. Popritom sa často zabúda na správne používanie termínov dotýkajúcich sa foriem a podôb jej existencie a fungovania. A to aj ľuďmi, ktorí vehementne proklamujú svoj obdiv a lásku k nej, ako aj snahu o jej udržiavanie. V článku sa preto bližšie pozrieme na terminológiu úzko spätú s ľudovou kultúrou, ľudovoumeleckou výrobou a remeslom.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 02/2020 > Nazývajme veci pravým menom