2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Minulosť a súčasnosť Slovenskej ľudovej majoliky v Modre

Agáta Petrakovičová Šikulová

Minulosť a súčasnosť Slovenskej ľudovej majoliky v ModreĽudová remeselná výroba tvorí pestrú škálu druhov výrob, ktorými sa jednotlivé oblasti Slovenska od seba odlišovali. V každom druhu výroby možno sledovať, ako sa jednotlivé remeslá vyvíjali a ako sa v nich odrážala spoločenská situácia. Mnohé remeslá v priebehu desaťročí zanikli, no viaceré kontinuálne pokračujú vo výrobe dodnes. Tak je to aj v prípade Slovenskej ľudovej majoliky, ktorá je reprezentantkou starej keramickej tradície v Modre (okres Pezinok). Dielňa od svojho vzniku prešla rôznymi vývojovými etapami, ktorých vedenie malo však spoločný cieľ – zachovanie jedinečného lokálneho remesla.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 02/2020 > Minulosť a súčasnosť Slovenskej ľudovej majoliky v Modre