2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Globálna ochrana rozmanitosti

Tomáš Mikolaj

Globálna ochrana rozmanitostiProblematiku nehmotného kultúrneho dedičstva začala koncom 80. rokov minulého storočia systematicky riešiť Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Výsledkom je koordinovaný program starostlivosti o tradičnú kultúru ako súčasť ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, kde spadá aj oblasť tradičných remesiel. O spôsoboch ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva sme sa rozprávali s Jurajom Hamarom, riaditeľom SĽUK-u, dlhoročným predsedom Rady ministerky kultúry na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a členom slovenskej delegácie na zasadnutiach Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 02/2020 > Globálna ochrana rozmanitosti