2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Z histórie Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Libuša Jaďuďová

Z histórie Ústredia ľudovej umeleckej výrobyĽudová umelecká výroba predstavovala v minulosti organizovanú výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov z tradičných materiálov tradičnými postupmi, pri ktorej sa kládol dôraz na výtvarnú hodnotu výrobku. Na rozdiel od termínu ľudová výroba, ktorý označoval väčšinu podomácky vyrobených predmetov používaných vo vidieckom prostredí, ľudová umelecká výroba od polovice 20. storočia zdôrazňovala predovšetkým estetickú stránku týchto predmetov. Snahy o rozvoj ľudovej umeleckej výroby prostredníctvom organizovania na družstevnom a spolkovom základe boli zavŕšené v roku 1945 vydaním dekrétu prezidenta republiky č. 110/1945 o organizácii ľudovej a umeleckej výroby. Ním bolo zriadené Ústredie ľudovej a umeleckej výroby (ÚĽUV) ako celoštátna organizácia so sídlom v Prahe. Pobočka pražského ústredia so sídlom v Bratislave začala fungovať 1. 12. 1945. Až koncom apríla 1958 vstúpil do platnosti zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Sb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách, ktorým bolo zriadené Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako odborná kultúrna organizácia s vymedzeným okruhom aktivít (zveľaďovanie, výskum a dokumentácia, odbyt, propagácia).

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2020:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2020 > RUD 01/2020 > Z histórie Ústredia ľudovej umeleckej výroby