2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Tradícia a moderný dizajn

Andrea Ďurianová, Veronika Kotradyová

Tradícia a moderný dizajnV súčasnej dobe digitalizácie je potrebné opodstatniť a obhájiť potrebu zachovania tradičného remesla a hľadať jeho nové uplatnenie. Americký sociológ Richard Sennet kritizuje súčasnú spoločenskú tendenciu uznávať novinky, ktoré akoby vznikali len z geniálneho nápadu. Naproti tomu zdôrazňuje princíp remesla, jeho ukotvenie v tradícii, nadväzovanie na predchádzajúce poznanie a na pomalý vývoj, ktorý poctivá tvorba vyžaduje. Myšlienky úcty k tradícii, čerpania poznatkov z minulosti, ako aj ich postupné rozvíjanie a transformovanie sprevádzajú viacero historických tendencií spojených s ľudovou kultúrou.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2020: