2020
RUD 2020-1 | RUD 2020-2 | RUD 2020-3

Remeslo bez skratiek

Mária Farkasová, Helena Haberernová, Zuzana Rudyová

Remeslo bez skratiekSo slovným spojením poctivé remeslo sa stretávame často. Spolu s majstrami svojho remesla, výrobcami Jozefínou Bílikovou, Jánom Fottom, Jiřím Halámkom, Drahoslavom ChalánymŠtefanom Rutzkým sme sa zamysleli nad jeho významom, pokúsili sme sa pre toto pomenovanie nájsť spoločného menovateľa. Pre nás, pracovníkov ÚĽUV-u, ním je remeslo, ktoré si ctí tradičné postupy, materiály a dekory. Predstavuje prácu ľudí, ktorí sa k svojmu majstrovstvu nedostali cestou zjednodušení – skratiek, ale prepracovali sa k nemu rokmi: poctivým učením sa, opakovaním, získavaním nových vedomostí a zručností vo svojom odbore. Je to tvorba majstrov, ktorí využívajú svoje ruky a um ako najcennejšie nástroje. Vo výsledku ich snaženia – v ich dielach – je možné rozpoznať skutočnú a nezameniteľnú hodnotu.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2020: