2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Výraz vo výreze Oľgy Kotercovej

Tomáš Mikolaj

Výraz vo výreze Oľgy KotercovejOľga Kotercová vyrástla a celý život prežíva v rázovitých Čičmanoch (okres Žilina) v Strážovských vrchoch. Pre túto obec bola v minulosti typická prelamovaná výšivka, nazývaná aj výrez či žilinská robota. Umeniu čičmianskej výšivky sa Oľga Kotercová priučila už v detstve od svojej mamy Veroniky Čechovej, ktorá pracovala spolu s ďalšími miestnymi vyšívačkami pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Naplno sa doň pustila až po odchode do dôchodku v roku 2002. Postupne sa prepracovala od jednoduchšieho vyšívania obrysov až k technologicky náročnej práci na výreze.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 03/2019 > Výraz vo výreze Oľgy Kotercovej