2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Takmer zabudnutá ornamentika

Gabriela Čiasnohová

Takmer zabudnutá ornamentikaJedným zo šíriteľov slovenského ornamentu bol Štefan Leonard Kostelníček, rodák zo Spišskej Starej Vsi (okres Kežmarok). Jeho záľubou bolo štúdium slovenského svojrázu, a to nielen zvykov a obyčají, ale najmä tradičných ornamentov, ktoré zdobili starobylý odev, výšivky, kútne plachty, obrusy, nábytok i taniere povešané po stenách dreveníc. Ľudovú tvorbu ornamentov postupne povýšil na umenie. Venoval sa ornamentálnej tvorbe a výzdobe keramiky, na rôzne príležitosti vytváral pohľadnice ozdobené ornamentmi aj alegorickými výjavmi z dejín. Ornamentálnu výzdobu uplatňoval pri textoch hymnických piesní a pri významných historických dokumentoch – dekoroval Pittsburskú dohoduMartinskú deklaráciu. S cieľom šíriť a pochopiť ornament, cvičiť si pamäť i fantáziu sa rozhodol vydať desaťdielne dielo o slovenských ornamentoch. Podarilo sa mu vydať štyri slovenské ornamentiky. A hoci sa na jeho dielo v čase socializmu zabúdalo, do úplného zabudnutia neupadol. 

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 03/2019 > Takmer zabudnutá ornamentika