2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Ornament obdivovaný, odmietaný

Oľga Danglová

Ornament obdivovaný, odmietanýOrnament a dekor predstavujú čistú radosť z hry medzi materiálom, predmetom a jeho zdobením kresbou, maľbou, rezbou, kompozičnými a farebnými riešeniami, charakteristickými pre danú kultúru a časové obdobie. Ornament možno charakterizovať ako výzdobu tvorenú rytmickým, symetrickým, proporčným opakovaním abstraktných alebo štylizovaných prvkov, motívov, ktorá skrášľuje predmet a technickými riešeniami sa prispôsobuje materiálu, z ktorého je predmet zhotovený. Dekor, dekoratívne umenie zahŕňa ozdobný štýl alebo schému, ako napríklad výber predmetov a ich skladbu pri zariaďovaní interiéru v duchu zámernej voľby určitých výrazových znakov. S používaním jednoduchých ozdôb či cieleným krášlením tela, šiat, predmetov alebo stavieb ornamentom sa stretneme naprieč časovým a priestorovým vzdialenostiam takmer vo všetkých kultúrach.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 03/2019 > Ornament obdivovaný, odmietaný