2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Novohradské kamenné oltáre

Ján Aláč

Novohradské kamenné oltáreBohato zdobené kamenné náhrobné tabule zo severozápadu Novohradu sú jedným z najpozoruhodnejších výtvarných prejavov nielen tohto regiónu. V polovici 70. rokov 19. storočia nastával na severozápade Novohradu, na jeho styku s Hontom a Podpoľaním, rozmach ľudového kamenárstva. V porovnaní s priľahlou oblasťou Hontu sa kamenárstvo v tejto časti Novohradu neprejavilo v podobe zdobených častí ľudovej architektúry, ale temer výlučne v podobe bohato tvarovaných a zdobených ľudových náhrobníkov, ktorými hroby svojich zosnulých označovali evanjelici augsburského vyznania.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 03/2019 > Novohradské kamenné oltáre