2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Geometrická koncepcia, alebo solárny symbol?

Diana Némethová

Geometrická koncepcia, alebo solárny symbol?Rozeta, kvet života, šesťramenná ružica, betlehemská hviezda, Šalamúnova pečať, Perúnova hviezda, keltská ruža, slnko Álp, slovanské slnko, svarga... Rôzne pomenovania pre rovnaký obrazec. V historickom kontexte sa objavuje v rozdielnych kultúrach takmer po celom svete. Skúmaním jeho umiestnenia na artefaktoch minulých období je možné predpokladať, že tento obrazec splynul so svojím významom a stal sa symbolom, ktorý sa najčastejšie interpretuje ako apotropajný (magický ochranný), symbol prosperity alebo aj víťazstva. Svojou geometrickou dokonalosťou je vyjadrením vnútornej štruktúry stvorenia, a preto sa tiež považoval za symbol znovuzrodenia.  

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 03/2019 > Geometrická koncepcia, alebo solárny symbol?