2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Dekoratívny prejav v medovnikárstve na Slovensku

Daša Ferklová

Dekoratívny prejav v medovnikárstve na SlovenskuNa výrobu medovníkov sa v minulosti používali drevené formy, ktoré svojím drevoryteckým dekoratívnym štýlom dosahovali pozoruhodnú umeleckú úroveň. Mnohé zachované exempláre sú umeleckými skvostami rezbárskeho umenia. Odbyt medovníkov často nezávisel od akosti cesta, ale od toho, aký mali tvar a dekoratívnu výzdobu. Napriek tomu, že vtláčané medovníky boli postupne nahradené medovníkmi vykrajovanými kovovými formami, práve dekor je jedným z aspektov, vďaka ktorému sú medovníky obľúbené dodnes.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 03/2019 > Dekoratívny prejav v medovnikárstve na Slovensku