2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Dekor v diele Dušana Jurkoviča

Blanka Petráková

Dekor v diele Dušana JurkovičaJurkovičova raná tvorba bola silne ovplyvnená ľudovou výtvarnou kultúrou. Jej vplyv sa v architektovom diele prejavoval v celkovom charaktere a konštrukcii stavieb, ale aj v dizajne nábytku a v ornamentike. Jurkovičovo chápanie dekoru sa menilo. Od preberania a kombinovania pôvodných ľudových motívov prešiel až k vytvoreniu svojského a nezameniteľného dekoratívneho štýlu, spájajúceho tradičné, secesné a modernistické prvky. S novými úlohami po prvej svetovej vojne ustúpil jeho dekorativistický prístup účelnosti a umiernenému výrazu.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 03/2019 > Dekor v diele Dušana Jurkoviča