2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Výstava Z ohňa zrodené

Paulína Vatrtová

Výstava Z ohňa zrodenéPredmety zrodené z ohňa zaplnili priestor bratislavskej Galérie ÚĽUV-u. Výstava s poetickým názvom Z ohňa zrodené predstavuje jednu z najstarších výrob ľudstva – kováčstvo, z troch pohľadov: tradičné kováčstvo ako remeselnú výrobu železných predmetov v otvorenom ohni, prínos ÚĽUV-u v procese zmeny výroby od tradičného kováčstva k výtvarno-umeleckému stvárneniu predmetov a pohľad na rómske kováčstvo ako jedno z tradičných zamestnaní Rómov. Táto výstava potrvá do 6. septembra 2019.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2019: