2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Fujara a jej výtvarné spracovanie

Ľuboš Straka

Fujara a jej výtvarné spracovanieProces výtvarného spracovania či vývoja zdobenia predmetu je vždy úzko spätý so samotným nástrojom. Fujara, veľká trojdierková hranová píšťala, skladajúca sa z dlhej valcovitej píšťalovej trubice a z pripojeného tenšieho kratšieho píšťalového vzduchovodu, predstavuje symbol slobodného myslenia v prostredí salašov na Podpoľaní. Hoci už dávno prekročila hranice salašov a regiónu, dodnes má svoje vnútorné špecifiká, ktoré sa vyvíjajú nielen vplyvom prostredia, ale aj plynutím času. Pôvodné archaické prejavy postupne nahradili nové umelecké postupy či trendy. A práve to, čo robí fujaru výnimočnou, nie je len jej zvuk, ale aj výtvarné spracovanie.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 02/2019 > Fujara a jej výtvarné spracovanie