2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Farby pochádzajúce z prírody

Ingrid Ondrejičková Soboslayová

Farby pochádzajúce z prírodyFarbenie prírodnými farbivami zažíva v poslednom období renesanciu. Prírodné farbenie je úžasný proces, vďaka ktorému môžeme docieliť zaujímavé výsledky, ak ovládame zákonitosti a postupy, ktoré s touto technikou úzko súvisia. Máme na výber množstvo rastlín, viaceré druhy kôry stromov, veľa lišajníkov, húb, či dokonca hmyzu, ktoré nájdeme aj na našom území. Postup, ktorým farbíme rastlinné či živočíšne vlákna týmto spôsobom, je zdĺhavejší a aj časovo náročnejší ako pri použití syntetických farieb. Výsledky práce s farbami pochádzajúcimi z prírody však stoja za to.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 02/2019 > Farby pochádzajúce z prírody