2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Aká čierna je čierna keramika?

Marián Čurný, Jozef Hrabovský

Aká čierna je čierna keramika?Farebná škála ľudovej keramiky je do istej miery výsledkom estetického cítenia tvorcov či používateľov, no vychádza i zo surovinovej základne a z pracovných postupov. Tradícia a rôznorodé zoskupenie materiálov prispeli k diferenciácii hrnčiarskych stredísk, vrcholiacej v 19. storočí. Špecifické znaky regionálnych keramických okruhov sa neskôr stali predmetom bádania, ako aj východiskom riadených snáh o udržiavanie hrnčiarskej výroby v lokálnych podobách. Na okraji záujmu týchto aktivít dlho stála oblasť výroby tzv. zadymovanej, čiernej keramiky – možno práve pre svoju nenápadnú farebnosť a iba nepatrnú rôznorodosť v rámci jednotlivých regiónov.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 02/2019 > Aká čierna je čierna keramika?