2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Živá architektúra Imre Makovcza

Peter Pásztor, Lőrinc Csernyus

Živá architektúra Imre MakovczaMaďarský architekt Imre Makovecz (1935 – 2011) je jedným z mála tvorcov z bývalého východného bloku, ktorý sa presadil v celosvetovom meradle. Architektonická kritika ho zaraďuje do prúdu organickej architektúry, ktorej prejavy sú systematicky registrované minimálne od druhej polovice 19. storočia. Pre životné dielo Imre Makovcza je príznačné akési stieranie hraníc – medzi architektúrou a výtvarným umením, medzi minulosťou a budúcnosťou, medzi svetom viditeľným a neviditeľným, medzi tým, čo sa stalo, a tým, čo sa mohlo stať. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval najhlbšími vrstvami histórie a ľudového umenia.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 01/2019 > Živá architektúra Imre Makovcza