2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Vedieť si vybrať

Jaroslav Ondruška

Vedieť si vybraťÚstredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sa viac ako 70 rokov venuje kráse ľudového remesla a môžeme zodpovedne povedať, že uplatňovanie estetických kritérií sa mu dostalo hlboko pod kožu. Hneď v začiatkoch pôsobenia organizácie sa zrodila potreba poradných orgánov. Jedným z nich bola výtvarná komisia ÚĽUV-u. Mal to byť kolektívny um, ktorý pomáha objektivizovať často neuchopiteľnú a subjektívnu stránku krásna. Členmi komisie sa stali najmä tí poučení a zodpovední z externého prostredia. Hoci je súčasná situácia pôsobenia výtvarnej komisie ÚĽUV-u trochu iná ako v minulosti, naďalej zostáva miestom, kde prebieha spontánne poradenstvo určené pre výrobcov.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2019: