2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Tvarové limity a výzvy v dizajne mestského mobiliára

Miroslav Zelinský

Tvarové limity a výzvy v dizajne mestského mobiliáraVýznamové rozpätie slovného spojenia mestský mobiliár sa so stúpajúcim záujmom o dizajn a predovšetkým so záujmom samospráv o atraktivitu verejného priestoru značne rozšírilo. Zďaleka už nejde iba o lavičky v parku, verejné odpadkové koše alebo zastávky mestskej hromadnej dopravy. Funkcionalita mestského mobiliára podstatne expandovala, skôr by sme už mohli hovoriť o mobiliári verejnom. Dnes totiž existuje nemálo realizácií aj na vidieku, ktoré robia časti našich obcí obývateľnejšími, než to bolo ešte pred desaťročím. Tu je namieste konštatácia prekračovania limitov smerom k tvarovej a funkčnej bohatosti. Skutočné limity a zároveň výzvy však dnes stoja inde. Predstavuje ich environmentálny rozmer dizajnu verejných miest.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 01/2019 > Tvarové limity a výzvy v dizajne mestského mobiliára