2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Tvár tvaru

Ľudovít Petránsky

Tvár tvaruV každodennom živote, ale aj odbornej práci sa stretávame s výrazmi, ktoré nám prinášajú nové skutočnosti a stávajú sa potrebnou súčasťou vyjadrenia názoru na analyzovaný problém. Pri používaní konkrétneho slova je dôležitá nielen jeho obsahová stránka, ale aj významová otázka pojmu. Autor sa zamýšľa nad pojmom tvar a - v tesnej afinite s ním - sa vynára aj význam označenia tvár. Približuje vzťah ľudového umenia, remesiel, dizajnu s moderným výtvarným prejavom a ich vzájomné prelínanie či ovplyvňovanie.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2019: