2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Sto rokov slovenského dizajnu

Maroš Schmidt

Sto rokov slovenského dizajnuVýber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu v Bratislave, prezentovaný v prvej stálej expozícii histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce jedného z našich najmladších múzeí. Výstavný projekt bol pripravený pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-slovenskej republiky a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky s cieľom doplniť prázdne miesta v dejinách slovenského dizajnu v rámci Československa, ako aj počas existencie samostatného štátu. Expozícia je členená na dva základné celky – produktový a komunikačný dizajn, ktoré sú delené do ďalších oddelení. Expozícia v nezmenenej podobe bude návštevníkom prístupná do 29. júna 2020.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 01/2019 > Sto rokov slovenského dizajnu