2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Soľničky z rohoviny v zbierkach MĽUV-u

Libuša Jaďuďová

Soľničky z rohoviny v zbierkach MĽUV-uRohovina patrila od najstarších čias medzi materiály, ktoré boli aj u nás predmetom ľudového umeleckého stvárňovania. Výroba z rohoviny sa takmer výlučne sústreďovala na východnom Slovensku, najmä v jeho juhovýchodnej časti, kde bol rozšírený chov dlhorohého ťažného dobytka. Výrobný sortiment predstavovali predovšetkým kuchynské i prenosné soľničky, rohy na pitie, pastierske trúby, oselníky či ihlice do vlasov. Spracovaním rohoviny sa zaoberali aj hrebenári, hoci sa zameriavali na iný druh výrobkov. Práve hrebenárstvo bolo remeselným odvetvím, ktoré nahradilo domácu výrobu z rohoviny po jej zániku v 50. rokoch 20. storočia.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 01/2019 > Soľničky z rohoviny v zbierkach MĽUV-u