2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Sklo s vesmírnymi posolstvami

Dušan Mikolaj

Sklo s vesmírnymi posolstvamiV dejinách ľudských skutkov sa sklo spomína už zo päť tisícročí, no jeho výsostné umelecké spracúvanie nemá ani storočnú tradíciu. Až do polovice 20. storočia odchádzali všetci absolventi slovenských sklárskych učilíšť a odborných škôl do fabrík k strojom produkujúcim úžitkové predmety. A zopár jednotlivcov sa stalo podnikovými návrhármi nových kolekcií súprav do verejných zariadení a domácností. Až neskôr dostalo zopár žiakov príležitosť študovať na stredných a vysokých sklárskych školách s umeleckým zameraním. Celkom prvým vysokoškolským absolventom s výsostne umeleckou prípravou na voľnú sklársku tvorbu bol Ján Zoričák z podtatranskej obce Ždiar.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 01/2019 > Sklo s vesmírnymi posolstvami