2019
RUD 2019-1 | RUD 2019-2 | RUD 2019-3

Ľudové náhrobníky na Slovensku

Margita Jágerová

Ľudové náhrobníky na SlovenskuCintoríny koncentrujú na relatívne malej ploche množstvo prejavov z oblasti materiálnej a duchovnej kultúry, vytvorených v rôznych historických obdobiach. K tomuto priestoru neodmysliteľne patria aj náhrobníky – artefakty označujúce miesto pochovania. Sú z rozličných materiálov, majú rozmanité tvary, vyjadrujú estetické cítenie ich zhotoviteľov a objednávateľov, ale i majetkové možnosti, vek, konfesiu či sociálny status pochovaného.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2019:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2019 > RUD 01/2019 > Ľudové náhrobníky na Slovensku