2018
RUD 2018-1 | RUD 2018-2 | RUD 2018-3

Za príkladmi dobrej praxe

Tomáš Mikolaj

Za príkladmi dobrej praxeV septembri minulého roku sme sa s kolegyňou Máriou Farkasovou z oddelenia starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu vybrali na skusy do francúzskeho košikárskeho strediska Fayl-Billot, ktoré leží v regióne Grand Est v severovýchodnej časti Francúzska. Už vyše sto rokov v tomto mestečku funguje Národná škola košikárstva a vrbárstva, momentálne ako zložka Strednej odbornej školy záhradníctva a krajinárstva. V súčasnosti pre záujemcov z radov širokej verejnosti ponúka kurzy od krátkodobých až po ročné rekvalifikačné. V snahe aplikovať získané poznatky na slovenské pomery sa koncom roka 2017 uskutočnil košikársky aktív v ÚĽUV-e v Bratislave, ktorého sa zúčastnila dvadsiatka košikárov a dizajnérov. Tento priestor sme využili nielen na referovanie o skúsenostiach z Francúzska, ale aj vzájomnú diskusiu medzi košikármi.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2018: