2018
RUD 2018-1 | RUD 2018-2 | RUD 2018-3

Slama a šúpolie v zbierkach MĽUV-u

Dominika Žažová

Slama a šúpolie v zbierkach MĽUV-uMúzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave má vo svojom depozitári množstvo zaujímavých exponátov zhotovených z rozličných materiálov. Medzi nimi sa nachádzajú aj predmety vyrobené z prírodných pletív. Uchováva vo svojich zbierkach predmety nadobudnuté pracovníkmi Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) počas výskumnej činnosti v rôznych lokalitách Slovenska v priebehu druhej polovice minulého storočia, ale aj výrobky bývalých a súčasných výrobcov spolupracujúcich s ÚĽUV-om. Zbierkové predmety pochádzajú takmer zo všetkých regiónov ich pôvodného rozšírenia.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2018:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2018 > RUD 03/2018 > Slama a šúpolie v zbierkach MĽUV-u