2018
RUD 2018-1 | RUD 2018-2 | RUD 2018-3

Systémová tvorba v dizajne nábytku

Štefan Schneider

Systémová tvorba v dizajne nábytkuDizajn predstavuje neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Je strategickým obchodným artiklom a synonymom novodobej kultúry a novodobej civilizácie v duchu spotrebnej spoločnosti. Dizajnér je tvorcom nových tvarových prvkov, ktoré musí pri ich vzniku preniesť do materiálového, konštrukčného a technologicky realizovateľného konceptu finálneho produktu na použitie. Cieľom jeho tvorivého procesu je splnenie objektívnych aj subjektívnych požiadaviek na hodnotný dizajn.
Tvorba a výroba je proces viacerých vzájomných vzťahov a systémový prístup, resp. systémové myslenie je úzko spojené so schopnosťami samotného tvorcu – dizajnéra. Ak chce byť dizajnér úspešný, musí vynaložiť dostatočne veľké úsilie vlastnej tvorivosti a logického myslenia, ktoré spolu s originalitou, môžu predstavovať ideálny stav rovnajúci sa úspešnému projektu.
Súčasťou dizajnu produktu ako celku je dizajn konštrukčného detailu rešpektujúci použitý materiál a technológiu výroby. Alternatívy dizajnu konštrukčného detailu umožňujú dielcovú inováciu produktu kedykoľvek počas výrobného procesu v nadväznosti na meniace sa požiadavky trhu. A to je praktické riešenie dizajnérskeho problému s aplikáciou metódy systémovej tvorby v dizajne nábytku v praxi.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2018:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2018 > RUD 02/2018 > Systémová tvorba v dizajne nábytku