2018
RUD 2018-1 | RUD 2018-2 | RUD 2018-3

Rozhovor: Čarovný svet sedenia

Zuzana Strešnáková

Rozhovor: Čarovný svet sedeniaDizajnér Michal Fratrič, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici, sa vo svojej voľnej tvorbe ovplyvnenej ľudovými tradíciami venuje aj zhotovovaniu sedacieho nábytku. Pri svojej práci využíva najmä drevo, ktoré často získava od známych – z ich záhrad a sadov. Využíva rôzne techniky opracovania dreva, no nezabúda ani na tie starobylé. Vo svojej tvorbe sa už neraz inšpiroval zvieracími motívmi, na základe ktorých vznikla drevená stolička Ježko, ale aj iné druhy dvojhlavých potvor, určených na sedenie. Viac o dizajnérovej tvorbe a živote sa dozviete v našom rozhovore.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2018:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2018 > RUD 02/2018 > Rozhovor: Čarovný svet sedenia