2018
RUD 2018-1 | RUD 2018-2 | RUD 2018-3

Emocionálny rozmer nábytku

Mária Pospíšilová

Emocionálny rozmer nábytkuPredmety každodennej potreby, vrátane nábytku, sprevádzajú životy ľudí od rána do večera. Jednotlivé nábytkové kusy komunikujú s človekom počas ich používania tak vizuálne, ako i pocitovo – vyvolávajú emócie. Aj dizajn nábytku má výpovednú hodnotu o materiálnych a intelektuálnych schopnostiach spoločnosti.
Nábytok, ktorý je každodenným nemým pomocníkom a spoločníkom ľudí, prechádzal rôznymi zmenami či transformáciami. Hoci hlavným kritériom zostáva jeho funkčnosť, vyberáme si ho na základe sympatií s dôrazom na estetickú hodnotu, ktorá zodpovedá nášmu vkusu a našej osobnosti. Dnes máme možnosť voľby spomedzi veľkého množstva sortimentu a vyberáme si také predmety, ktoré nás priťahujú, vzbudzujú v nás pozitívne emócie. Prostredníctvom používania produktu sa emócie môžu v dôsledku rôznych okolností meniť z pozitívnych na negatívne a naopak alebo môžu získať na intenzite a k produktom získame pevný vzťah. Čoraz viac ľudí vyhľadáva nábytok, ktorý im okrem funkčnosti poskytne možnosť vlastným pričinením dotvoriť jeho pôsobenie. Niekomu možno stačí nábytok ako objekt namiesto umeleckého diela – fyzicky ho používať nechcú, chcú sa iba nechať opájať jeho vzhľadom a pôsobením.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2018: