2018
RUD 2018-1 | RUD 2018-2 | RUD 2018-3

Druhý život sedacieho nábytku

Michaela Škodová

Druhý život sedacieho nábytkuReštaurovanie je špecifická výtvarná činnosť, pri ktorej reštaurátor robí práce na kultúrnych pamiatkach alebo zbierkových predmetoch v záujme ich záchrany a prinavrátenia pôvodných výtvarno-estetických a kultúrno-historických hodnôt. Napriek tomu, že reštaurátor nevytvára nový umelecký artefakt, jeho práca je autorské dielo s individuálnym rukopisom, ale v zmysle zachovania autenticity reštaurovaného predmetu.
V rámci projektu Reštaurovanie sedacieho nábytku zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci sa múzeum snažilo zachrániť jedinečné kultúrne dedičstvo zbierkového fondu sedacieho nábytku z druhej polovice 19. storočia a zo začiatku 20. storočia. Cieľom projektu bolo prinavrátiť mu autentickú podobu, estetickú hodnotu, nadviazať na predchádzajúce úspešné projekty reštaurovania historického nábytku a priblížiť životnú úroveň a vkus zariadenia lučenských meštianskych domácností v danom období.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2018:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2018 > RUD 02/2018 > Druhý život sedacieho nábytku