2018
RUD 2018-1 | RUD 2018-2 | RUD 2018-3

D_R_E_V_O: Drina_rešpekt_emócia_vytrvalosť_objav

Martina Ivičič

D_R_E_V_O: Drina_rešpekt_emócia_vytrvalosť_objavTradícia tvorivého sympózia a výstavy Dotyky sa píše už od roku 1998 a vždy bola spätá s obcou Plavecký Štvrtok. Zakladateľom a iniciátorom Dotykov je Alojz Machaj, ktorý pôsobí ako rezbár, sochár, výtvarník, hľadač výtvarných talentov a zberateľ umenia. Viac ako dvadsať rokov podporuje mladých umelcov a organizuje výstavy.
Kolektívna výstava na nádvorí Starej radnice v Bratislave v auguste 2017 bola zavŕšením dvadsaťročnej tradície sympózia, ktoré podporuje a prezentuje mladú výtvarnú tvorbu. Dotyky 2017 predstavili prácu desiatich rezbárov, sochárov a výtvarníkov primárne pracujúcich s drevom. Výber mladšej generácie autorov vychádzal z prirodzeného záujmu Alojza Machaja o mladých autorov, ktorých tvorbu pozorne sleduje na prieskumoch či iných prehliadkach. Každý z nich priniesol svoj jedinečný štýl, pričom kontrast mladšej a staršej, resp. skúsenejšej generácie utvoril konzistentný celok z hľadiska súdržnosti v spôsoboch náročnej práce s drevom.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2018:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2018 > RUD 02/2018 > D_R_E_V_O: Drina_rešpekt_emócia_vytrvalosť_objav