2018
RUD 2018-1 | RUD 2018-2 | RUD 2018-3

Tradičný odev a jeho využitie v súčasnej móde

Kristýna Petríčková

Tradičný odev a jeho využitie v súčasnej módeKaždý rok sa vo svete spotrebuje osemdesiat miliárd kusov nového oblečenia. Odevný priemysel patrí k najväčším znečisťovateľom pitnej vody i používateľom pesticídov. Módny priemysel hľadá východiská pri problematike masovej spotreby a nadprodukcie, odpoveďou môže byť inšpirácia tradičnými prístupmi pri tvorbe krojov. Ak chceme objaviť hodnoty tejto oblasti ľudskej kultúry, mali by sme sa priblížiť mysleniu ľudí predchádzajúcich generácií a spôsob, akým vzťahovali svoju existenciu na prostredie, do ktorého sa narodili. Na Univerzite Tomáša Baťu (UTB) v Zlíne mladí návrhári z ateliérov Dizajn odevu a Produktový dizajn prostredníctvom témy Tradičný odev a jeho transformácia na moderný odev pracujú s odkazom hodnôt ľudovej kultúry a s ich medzigeneračným odovzdávaním v širšom sociálnom kontexte.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2018:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2018 > RUD 01/2018 > Tradičný odev a jeho využitie v súčasnej móde