2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Z histórie gubárstva v Klenovci

Michaela Škodová

Z histórie gubárstva v KlenovciVýskum Gubárstvo v Klenovci prebiehal počas roka 2016. Jeho cieľom bolo získať pre potreby ÚĽUV-u čo najviac dostupných informácií o histórii, terminológii a zdokumentovaní súčasných výrobcov v regióne. Do roku 2006 aktívne pracovali v Klenovci dvaja výrobcovia – Ján Fotta a Jarmila Hrušková. Tá výrobu gúb ukončila v roku 2006 z technických dôvodov: podniky v regióne, ktoré spracovávali vlnu, zanikli. Nefungovali ani drobní spracovatelia. Poklesol aj chov oviec. V roku 2008 vyšla iniciatíva zo strany obce Klenovec, aby v rámci sociálneho podniku, ktorý mal od toho roku rozbehnúť svoju činnosť, vznikol aj Dom remesiel, kde by sa nezamestnaní mohli vyučiť aj tkanie kobercov a gúb. Sociálny podnik však nezaznamenal očakávanú úspešnosť. Gubárstvo v Klenovci má tendenciu úplne zaniknúť. Posledný gubársky majster Ján Fotta nemá komu odovzdať svoje cenné skúsenosti a gubárstvo tak nemá pokračovateľov.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2017:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2017 > RUD 04/2017 > Z histórie gubárstva v Klenovci