2017
RUD 2017-1 | RUD 2017-2 | RUD 2017-3 | RUD 2017-4

Nový pohľad na textilnú tvorbu

Zuzana Strešnáková

Nový pohľad na textilnú tvorbuTextile Art of Today je trienálová medzinárodná výstavná prehliadka súčasnej textilnej umeleckej tvorby a jej najnovších trendov. Jej cieľom je vybrať a prezentovať v krajinách V 4 inovatívne diela, ktoré ležia na rozhraní textilnej tvorby a digitálnych technológií či výtvarného umenia. Preto organizátori aj od blížiaceho sa piateho ročníka očakávajú práce s modernými technológiami, napríklad prepojenie mobilných aplikácií a umeleckého diela. Ale takisto diela, ktoré pracujú s vôňami, so svetlom a s tieňom, s kinetikou, ako aj diela, ktoré reagujú na aktuálne témy globálneho sveta. Samozrejme, svoje miesto tu má aj klasická textilná tapiséria. Na výstave uvítajú textilné inštalácie, objekty, videá, diela približujúce sa sochárskej či šperkárskej tvorbe. Piaty ročník putovnej prehliadky v krajinách V 4 bude mať vernisáž 7. septembra 2018 v Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2017:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2017 > RUD 04/2017 > Nový pohľad na textilnú tvorbu